Doç. Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT Tüm Kişiler

                     TR                                                      AVESİS Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !! 

 

1.  Adı Soyadı: Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT

2.  Doğum Tarihi: 19.10.1972
3.  Unvanı: Doçent Doktor
4.  Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Müzik Eğitimi Bölümü

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

1989-1993

Yüksek Lisans

Müzik Eğitimi Programı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1993-1996

Yüksek Lisans

( Tezsiz)

Müzik Anabilim Dalı

İstanbul Teknik Üniversitesi-Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001-2004

Doktora

Müzik Anabilim Dalı

İstanbul Teknik Üniversitesi-Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2004-2010

 

5. Akademik Unvanlar:            

Doçent Doktor

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

-

6.2 Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan   bildiriler.

Iconte International New Horizons on Education and Their Application “Müzik Eğitimi Derslerinde Çalgı Eğitimi Uygulaması ve Yaygınlaştırılması” Antalya 26-28 Nisan 2012

 

(Kabul Gören Bildiri Özeti)

 

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/Aktif Yaşlanma ve Aktif Vatandaşlık için Eğitim “A Brief Search and Reccomandation on Pupils Who Take Education in Different Genres of Music”  Y.T.Ü. 4-7 Mayıs 2012

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

AŞKIN, Cihat., ÜNAL AKBULUT  E.Ceylan. “Türkiye’de Eğitimciler Tarafından Yazılmış Piyano Başlangıç Metot ve Eserleri” Müzikolojide Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı Porte Akademik Sayı:8 Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Eylül 2013.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu  “Çocuk Edebiyatında Masal ve Müzik İlişkisi” Hacettepe Üniversitesi  Ankara 6-9 Ekim 2011

III.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu “Çağdaş Müzik  Eğitiminde  Öğretmen Yetiştirirken A.Schönberg, A. Berg ve A. Webern Bilgisi” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ziverbey Kampüsü 4-6 Nisan 2012

(Bildiri Kitapçığı Özet Metin)

I. Türk Müziği Kurultayı “Piyano Başlangıç Metodu Oluştururken Türk Müziği Eserlerinin Kullanımı Düşüncesi”  İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Nisan 2011

7.6 Diğer yayınlar

 

Kitap

Küçükler ve Büyükler İçin Piyanoda Bizden Ezgiler. Bemol Müzik Yayınları. İzmir. 26.02.2015.

 

8. Projeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.Uluslararası Ferdi&Lili Statzer Piyano Yarışması Proje Yardımcısı 25-29 Ekim 2002

 

I. Ulusal Vedat Kosal Piyano Yarışması Komisyon Üyeliği Şubat 2015

 

9. İdari Görevler     

                                                                                                                                                              2010-2013 (Yönetimden Sorumlu) Bölüm Başkan Yardımcılığı ( 2013 Haziran sona ermiştir.)

2010-2014 Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Stratejik Planlama Komisyon Üyeliği

Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği

Öğrenci Danışmanlığı    

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Yıl

 

 

    Teorik           

Uygulama

Sayısı

2014-2015

Güz

Yardımcı Piyano 2 (usis)Dtp

1

2

      11

 

 

Temel Piyano Teknikleri 2 (usis)Dtp

1

2

      7

 

 

Müzik Toplulukları 1 (usis)

2

0

      2

 

 

Müzik Dalı 5 (usis)

2

2

      1

 

 

Bitirme Ödevi (usis)

0

2

      1

 

 

 

 

Temel Performans Teknikleri1

3

0

      1

 

Müzik Dalı 3

2

2

      1

2014-2015

Bahar

İleri PiyanoTeknikleri (usis)Mtp

1

2

      10

 

 

Yardımcı Piyano 1 (usis)Mtp

1

2

       7

 

 

Temel Piyano Teknikleri 1Mtp         ( Y.Usis)

3

0

      18

 

 

İleri Performans 2 Mtp         ( Y.Usis)

2

2

      1

 

 

Bitirme Ödevi

0

2

       1

 

 

Müzik Toplulukları Giriş (usis)

2

0

        1

 

Dersin veya

Ders Kurulunun İsmi

Verildiği

Dönem/Yıl

Teorik

(Saat)

Pratik

(Saat)

Yıllık Toplam

(Saat)

1-

Piyano1

Güz/2014

2

2

4

2-

Temel Piyano Teknikleri Gr:2

Güz/2014

1

2

3

3-

Yardımcı Piyano 2 Gr:2

Güz/2014

1

2

3

4-

Müzik Dalı V Gr:4

Güz/2014

2

2

4

5-

Müzik Dalı VII Gr:1

Güz/2014

2

2

4

6-

Piyano 2

Bahar/2015

1

2

3

7-

İleri Piyano Teknikleri Gr:2

Bahar/2015

1

2

3

8-

Müzik Dalı VI Gr:4

Bahar/2015

2

2

4

9-

Yardımcı Piyano 1 Gr:2

Bahar/2015

1

2

3

10-

Yardımcı Piyano 1

Bahar/2015

1

2

3

 

DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

 

 

Dersin İsmi

Dersin

Kodu

Dersin

Kredisi

Teorik

(Saat)

Pratik

(Saat)

1-

Piyano1d

Güz/2013

1

1

0

2-

Piyano VIId

Güz/2013

1

1

0

3-

Korrepetisyon III

Güz/2013

2

2

0

4-

Korrepetisyon V

Güz/2013

2

2

0

5-

PiyanoIId

Bahar/2014

1

1

0

6-

Piyano VIIId

Bahar/2014

1

1

0

7-

Korrepetisyon IV

Bahar/2014

2

2

0

8-

Korrepetisyon VI

Bahar/2014

2

2

0

 

 

13. Sanat Etkinlikleri

Konserler/ Fakülte İçi ve Dışı

Ü.Akbulut, Ceylan; Tüysüz, Balkan. “Bitirme Konseri 2” Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Anasanat Dalı, 1035 No.’lu Derslik. Davutpaşa Kampüsü.23.06.2014.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Tüysüz, Balkan; Şeker, Nairi; Burak; Özdiker, Zeynep; Yıldırım, Doruk; Say, Deniz. “Keman Dinletileri” Y.T.Ü. Odiyoryum. Beşiktaş,İstanbul. 09.06.2014.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Tüysüz, Balkan. “Bitirme Konseri 1” Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Anasanat Dalı, 1035 No.’lu Derslik. Davutpaşa Kampüsü.29.05.2014

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Ocakdan, Özlem. “Mezuniyet Konseri”. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Acıbadem Konferans Salonu, İstanbul. 21.05.2014.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Tüysüz, Balkan. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi.Konser Salonu. Mayıs 2014.İstanbul.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Ocakdan, Özlem; Saktaş, Simge; Bıçak, Deniz; Meşe, Bera; Gündoğdu, Serhat; Tahiroğlu, Pınar; Ergenekon, Ayşenur;  Lopez, Didem; Bayri, Sercan; Yılmaz, Onuralp; Erdoğan, İrem; Yılmaz, Ecem; Erdoğan, Alper; Yücel, Besme; Mutlu, Necibe; Göğüş, Irmak. “Öğrenci Konseri”. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Acıbadem Konferans Salonu, İstanbul. 26.03.2014.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Tüysüz, Balkan; Şeker, Nairi; Momunkulov, Bakyt; Ayata, Ebru; Tekşahin, Feray; Öztürk, Burak; Say, Deniz. “Konser”. Y.T.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi, Davutpaşa, İstanbul. 26.12.2013.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Gündoğdu, Serhat; Meşe, Bera; Yücel, Besme; Sultanov, Hamit; Ergenekon, Ayşenur; Lopez, Didem; Mutlu, Necibe;  Yılmaz, Yağmur; Bayri, Sercan; Korkutuş, Serhat; Yılmaz, Onuralp; Erdoğan, Alper. “Öğrenci Konseri”. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Şişli Konser Salonu. 25.12.2013.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Yılmaz, Ecem; Hullu, Joshua; Öztürk, Melisa; Ocakdan, Özlem; Sultanov, Hamit; Ergenekon, Ayşenur; Lopez, Didem; Yılmaz, Yağmur; Korkutuş, Serhat; Yılmaz, Onuralp; Özen, Başak İdil; Zilberman, Barış; Saktaş, Simge; Oktay, Beyhan; Erdoğan, İrem; Savaş, Hasan; Lopez, Andres. “Öğrenci Konseri”. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Acıbadem Konferans Salonu, İstanbul. 18.12.2013.

 

Ü.Akbulut, Ceylan; Gündoğdu, Serhat; Yıldırım, Ceren; Yılmaz, Ecem; Ocakdan, Özlem; Zilberman, Barış; Lopez, Didem; Oktay, Beyhan; Tahiroğlu, Pınar; Erdoğan, Alper; Erdoğan, İrem; Karakaş, Rabia; Yılmaz, Onuralp; Korkutuş, Serhat. “Öğrenci Konseri”. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Acıbadem Konferans Salonu, İstanbul. 30.10.2013.

 

Kısa Bir Dinleti “1900’lerden Günümüze Türk Bestecileri Piyano Eserlerinden Seçkiler” Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu 18 Nisan 2013.

 

“Sesin Yolculuğu 6/ Genç Besteciler Şenliği” Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 14 Nisan 2013.

Eylem Arıca Sınıf Konseri “Keman Dinletileri” İTÜ-Maçka Kampüsü İlhan Usmanbaş Salonu Ocak 2013.

 

“Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yıl Sonu Bitirme Konseri” Y.T.Ü. Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi 1035 No.lu Performans Stüdyosu 4 Haziran 2012

 

“Keman Dinletileri” YTÜ STF_MSSB Müzik Toplulukları Programı Y.T.Ü.Oditoryum-Beşiktaş 21 Mayıs 2012

 

“Sesin Yolculuğu 5/ Genç Besteciler Şenliği” İTÜ-Maçka Kampüsü Yabancı Diller Binası-Mustafa Kemal Anfisi  12 Mayıs 2012

 

“Piyano Dinletisi” Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Agavat Binası, Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş  21 Mayıs 2009

 

 “Ayşe Kahyaoğlu Anma Konseri”   Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu  Mart  2009

 

“2006-2007 Akademik Yılı Açılış Töreni Dinleti Programı”  Yıldız Teknik Üniversitesi 25 Eylül 2006

 

“Keman Dinletileri” Y.T.Ü.STF MSSB Müzik Toplulukları Programı 16 Haziran 2006

 

“Akademik Konserler MIAMSUNAR Etkinlikleri” İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Anfisi Jerfi Aji-İkinci Piyano 24 Mayıs 2006

 

Aji, Jerfi. “Piyano Konseri” Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi YTÜ VEKOM-Agavat Binası, Beşiktaş17 Mayıs 2006

 

Ünal Akbulut, Ceylan., Tarlan, Hande. “Piyano Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Y.T.Ü. Yıldız Kampus Oditoryumu- Beşiktaş 10 Mayıs 2006

 

“Akademik Konserler MIAMSUNAR Etkinlikleri” İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Anfisi Hyun Sook Tekin-Ceylan Ünal 27 Mayıs 2005

 

“İki Piyano Konseri” Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ/ V.KOSAL MÜZİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 25 Mayıs 2005

 

Ünal Akbulut, Ceylan. Aji, Jerfi. “Piyano Konseri” Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi  Agavat Binası, Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş 10 Mayıs 2005

 

“Piyano Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Hande Tarlan-Ceylan Ünal Y.T.Ü. Yıldız Kampus Oditoryumu- Beşiktaş 29 Nisan 2005

 

Ünal Akbulut, Ceylan. Aji, Jerfi. “Akademik Konserler MIAMSUNAR Etkinlikleri” İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal 16 Mayıs2005

 

“Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk’ü Anma Haftası 29 Ekim-10 Kasım” Yıldız Sarayı Tiyatrosu Yıldız Teknik Üniversitesi Konseri 28 Ekim 2004

 

“Humboldt-Kolleg İstanbul 2004 Kapanış Töreni Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu 15 Ekim 2004

 

“Güray Başol Mezuniyet Resitali”, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı YTÜ/ ODİTORYUM 15 Haziran 2004

 

“ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSIYT DR. EROL ÜÇER CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN MUSIC (MIAM) GRADUATION RECITAL”  ITU Maçka Campus Mustafa Kemal Anfisi 2 Nisan 2004

 

“Konçerto Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ/ V.KOSAL MÜZİKARAŞTIRMALARI MERKEZİ  29 Mart 2004

 

“Piyano Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı YTÜ/ ODİTORYUM 22 Mart 2004

 

“İ.T.Ü. M.İAM. Öğrencileri Konseri” Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezi Konser Salonu 18 Nisan 2003

 

“Piyano Yarıyıl Konseri” İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) 7 Ocak 2003

 

“Piyano Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı YTÜ/ V.KOSAL MÜZİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 2 Ocak 2003

 

“İTÜ Miam presents Chamber Music Class Concert” İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri  Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi 30 Aralık 2002

 

“Trio Miam” İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.Erol Üçer Müzik İleir Araştırmalar Merkezi YTÜ Merkez Kampüs-Oditoryum 13 Mayıs 2002

 

“Oda Müziği Dinletisi” İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.Erol Üçer Müzik İleri  Araştırmalar Merkezi  MİAM Müzik Kütüphanesi 24 Nisan 2002

 

“Piyano Resitali” Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı  YTÜ/ ODİTORYUM 15 Ekim 2001

 

“Piyano Dinletisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çukursaray Binası 6 Nisan 2001

 

“ODA DİNLETİLERİ” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi SANTAS No:1 Piyano Dinletisi Çukursaray Binası  13 Ekim 2000

 

“Flüt-Piyano Resitali” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Rektörlük Hünkar Dairesi 8 Mayıs 2000

 

“Piyano Resitali” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ahmet Şimşek Sanat Merkezi  5 Ocak 1996

 

“Müzik Eğitimi Bölümü Öğrenci Konseri” 24 Kasım Öğretmenler Günü Ahmet Şimşek Sanat Merkezi 24 Kasım 1995

 

“Kırım Müziği Konseri”  Marmara Üniversitesi Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Kapsamında Yer Alan Dr. İ. Üzümcü Kültür Merkezi Göztepe Kampüsü 25 Mayıs 1995

 

“Piyano Resitali” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 29 Aralık1994

 

Ünal, Ceylan., Karamızrak, Neslihan. “Dört El Piyano Resitali” Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi Göztepe Kampüsü 17 Kasım 1994.

 

“Piyano Resitali” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 10 Mart1994

 

“Marmara Üniversitesi İngilizce İdari Bilimler Fakültesi Economists’ Club Açılış Konseri” İ.Üzümcü Kültür Merkezi Marmara Üniversitesi Ziverbey Kampüsü 25 Ekim 1993

 

Katılınan Öğrenci Konserleri

“Gençlik Senfoni Orkestraları Festivali” İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Filarmoni Konserleri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Orkestrası 22 Mayıs 1991

 

“Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Orkestra Konser Programı” T.C. K.K.K. Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Çengelköy İstanbul 27 Şubat 1991

 

“Öğrenci Konseri” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümü Koro Salonu 16 Mayıs 1990

 

“Ova Sünder Piyano Sınıfı Öğrencileri Konserleri” İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Konser Salonu 30 Mayıs 1992

 

14.Diğer ( Katılınan Seminer/ Konferans/Workshop)

 

İpek Yolun’da Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi Müzed Bölge Konferansı “Piyano Eğitiminde Farklı Bestecilerin Benzer Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma” 17-19 Nisan 2014, İstanbul.

 

“Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 26-28 Nisan 2013 Burdur ( Dinleyici Olarak/ Katılım Belgesi Verilmiştir)

 

“Amerika Birleşik Devletlerinde basılan okul öncesi piyano başlangıç notaları ile Türkiye’de basılan notaların kısa karşılaştırması” MSSB Seminerleri  Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Derslik 1035 Davutpaşa Kampüsü/ Y.T.Ü.14 Mart 2012

 

“4-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Nefesli ve Telli Enstrüman Tanıtımı”  Workshop. Acıbadem Çocuk Evi/ Ekim 2012.

 

 “4-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Piyano Tanıtımı”  Workshop. Acıbadem Çocuk Evi/Mart 2011.

 

“Gershwin Prelüdler” YTÜ Vekom “ Cuma Seminerleri” 2008-2009 Seminer Takvimi 28 Kasım 2008

 

“Hildegard von Bingen” Yıldız Teknik Üniversitesi Vedat Kosal Uygulama ve Araştırma Merkezi 25 Mayıs 2007

 

 

“Robert Schumann Op.22 Piyano Sonatının Schenkerian Analizi” Yıldız Teknik Üniversitesi Vedat Kosal Uygulama ve Araştırma Merkezi 23 Şubat 2007

 

“Bilimsel Araştırmalarda Görüşme Teknikleri” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koro Salonu16 Mayıs 1994