Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZELTüm Kişiler

                                 TR                                            AVESİS Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı

: Aslıhan ERUZUN ÖZEL

İletişim Bilgileri

Adres

 

Telefon

Mail

 

: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Davutpaşa Kampüsü,

Esenler / İstanbul.

 

: 0 212 383 5003

: aozel@yildiz.edu.tr asliozel73@yahoo.com asliozel73@gmail.com

 

2. Doğum Tarihi

: 21 Nisan 1973

 

3. Unvanı

: Öğretim Üyesi

4. Öğrenim Durumu

:

   

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kompozisyon

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı

 1994

Yüksek Lisans

 Türk Sanat Müziği

 İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 1997

Doktora / Sanatta Yeterlik

 Türk Sanat Müziği

 İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 2006

                   

5. Akademik Unvanlar: Yrd. Doç.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

 

Yıl

Tez Türü

Öğrenci Adı-Soyadı

Tez Başlığı

 

2011

Yüksek Lisans

Korkutalp Bilgin

Necdet Yaşar'ın Taksimlerinden Hareketle Tanbur Etüdleri

  

2011

Yüksek Lisans

Ayşen KAYA KARABIYIK

20. Yüzyıldan Günümüze İstanbul'da Kentsel Türk Makam Müziği Çalgı Yapımcılığında Karşılaşılan Sorunlar ve Giderilme Yolları

 

 

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar:

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Yıl

Yayın Türü

Başlık

2010

Dergi Makalesi

Kemençe İle Eser İcralarından Hareketle Tanburi Cemil Bey'in Tavır Özellikleri

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi11pdf/eruzun_aslihan.pdf

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

Yıl

Yayın Türü

Başlık

2015

Konferans Bildirisi

Müzik Yapan İnsanların Yaşantısını Anlama Aracı Olarak Filmler: İki Film Örneği Üzerinden Topluma Uyum http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/admin/biblio/71081/

     

 

2014

Konferans Bildirisi

Türk Makam Müziğinde Yöneticilik (Şeflik) ve Sanat Yönetmenliği

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/admin/biblio/71082/

2013

Konferans Sunumu

Kemençe Eğitiminde Metodoloji Sorunu

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/admin/biblio/50103/

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Yıl

Yayın Türü

Başlık

2014

Konferans Bildirisi

Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/admin/biblio/71080/

 

7.6 Diğer Yayınlar

 

Yıl

Yayın Türü

Başlık

2004

Dergi Makalesi

Tanbûrî Cemil Bey’in Kemençe İcrası (Nota – İcra Farklılığı)

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/admin/biblio/40115/

8. Projeler

 

Destekleyen Kurum

Projedeki Görevi

Başlık

 

YTÜ BAP /

G EP

Yönetici

ÜÇ TELLİ KLASİK KEMENÇE İÇİN BİREYSEL ÖĞRENMEYE DÖNÜK BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/admin/project/1698/

 

9. Sanatsal Faaliyetler:

 

Öğretim Üyesinin ana branşı olan “klasik kemençe icracılığı”yla katıldığı konserler ve albüm çalışmalarıdır. 

Yıl

Faaliyet Türü

Başlık

26 Ocak 2015

Söyleşi

Müzikli Söyleşi

Aslıhan Özel, Özer Özel

ESEV (Esenler Belediyesi Sanat Evi)

Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi

27 Mayıs 2014

Ulusal Konser

Özer Özel ve Aslıhan Özel Konseri

BİKSAD Bilim, Kültür ve Sanat Derneği

Fatih Ali Emîrî Kültür Merkezi

2, 3, 6, 8, 9 Haziran 2014

Uluslararası Dans Performansı

Frozen Dream: Immersive Dance Theatre Project Istanbul

Aslıhan ÖZEL, Ayrin ERSÖZ, Julia RITTER, Ceren AKÇALI, Korhan EREL

Bilgi Üniversitesi

Santral İstanbul

19 Ekim 2014

Uluslarası Konser

Türk Osmanlı Klasik ve Tasavvuf Musikisi

Aslıhan Özel, Ahmed Şahin, Mehmed Kemiksiz, Özer Özel, Mert Nar

Münih / Almanya; München Gasteig Carl - Orff – Saal

Şubat 2014

Uluslarası Konser

Âsitâne Konseri

Özer Özel (tanbur), Kemal Karaöz (ses solo, ney), Aslıhan Eruzun Özel (klasik kemençe)

Prizren Yunus Emre Enstitüsü

Ağustos 2013

Söyleşi

Sazıyla Bütünleşenler

Aslıhan ERUZUN ÖZEL, Özer ÖZEL

TRT Nağme - Dilek YÜZLÜER, Talat ER

TRT İstanbul Radyosu - Harbiye

Kasım 2013

Açıklamalı Dinleti

Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması

Aslıhan ERUZUN ÖZEL (anlatım, klasik kemençe), Murat TAŞTEKİN (ses solo), Hülya DIŞKAYA (ney), Korkutalp BİLGİN (tanbur)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu

Kasım 2012

Ulusal Konser

Itrî’den Barok Müziğe Köprüler

Aslıhan ERUZUN ÖZEL, Yıldız Quartet

İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı Org.

Fatih Ali Emîrî Kültür Merkezi

Şubat 2012

Ulusal Konser

TRT Klasik Korosu Konseri

Eruzun Özel, A., Rit, R., TRT Klasik Korosu

İBB Kültür A.Ş.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Haziran 2012

Uluslarası Konser

40. Uluslararası İstanbul Festivali kapsamında Protokol Konseri

Eruzun Özel, A., Özgen Öztürk, Y., Anatolia Grubu

İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Aya İrini

Nisan 2011

Ulusal Konser

Özer Özel Konseri

Eruzun Özel, A., Özel, Ö., Karaöz, K.

İBB Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi Etkinlikleri

İBB Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi / İstanbul

Şubat 2011

Müzik Albümü

Masallar Rüyalar Fısıltılar

Eruzun Özel, A., Ulucan, B., Çöloğlu, E., Özel, Ö., Berkman, E., Çağlayan, Ç., Akçalı, C., Gürkey, E.

Lila Müzik

İstanbul

Ekim 2010

Ulusal Konser

Enderundan Mızıkaya Açılış Konseri

Eruzun Özel, A., Özer, İ., Özhan, A., Aysev, H., CRR Türk Müziği Topluluğu, CRR Senfoni Orkestrası

İBB Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi Etkinlikleri

Kasım 2010

Müzik Albümü

Niyaz, Sufi Songs of Love

Eruzun Özel, A., Erdoğdular, A., Erdoğdular, Ö., Özel, Ö., Erdoğdular, A. O.

Ahmet Erdoğdular www.cdbaby.com

USA

10. İdari Görevler

 

Dekan Yardımcılığı (Ocak 2011’den bu yana)

11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

12. Ödüller

13. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler:

Verildiği Yıl

Dönem

Başlık

2014

Güz

Klasik Kemençe 5 (lisans)

2014

Güz

Karşılaştırmalı Makam Bilgisi (lisans)

2014

Bahar

Klasik Kemençe 6 (lisans)

2014

Bahar

Transpozisyon, Usul ve Makam Kuramı (lisans)

2013

Bahar

Performans 2 (lisans)

2013

Bahar

Karşılaştırmalı Makam Bilgisi (lisans)

2013

Bahar

Bitirme Ödevi (lisans)

2013

Bahar

Makam Yazısı Teknikleri (lisans)

2013

Güz

İleri Makam Okumaları ve Paleografya (yüksek lisans)

2013

Bahar

İleri Makam Okumaları ve Paleografya (yüksek lisans)

2013

Güz

Çalgı Bilimi (yüksek lisans)

2013

Bahar

Çalgı Bilimi (yüksek lisans)

2014

Güz

Yüksek Lisans Tezi (yüksek lisans)

2014

Bahar

Yüksek Lisans Tezi (yüksek lisans)