Dr. Öğr. Üyesi Bülent ERGÜDENTüm Kişiler

                         TR                                                  AVESİS Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

 

1.     AdıSoyadı:         C. Bülent ERGÜDEN

 

2.     DoğumTarihi: 20.01.1957

 

3.     Unvanı:Öğr. Gör. Dr.

 

4.     ÖğrenimDurumu:

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadiveİdariBilimlerFak.

Marmara Üniversitesi

1983

Lisans

MüzikBölümüPiyano Ana Sanat Dalı

 

GitarSanat Dalı

İstanbul ÜniversitesiDevletKonervatuvarı

1990

Y. Lisans

Fen BilimleriEnst. GitarMüzik Dalı

 Master Programı

/ BitirmeTezi:Heitor Villa-Lobos’un

 12 GitarEtüdününİncelenmesi

İstanbul Üniversitesi

1996

Doktora

SanattasarımFak.

SanatTasarımDoktoraProgramıBitirme

Tezi:FoliaTemasıÜzerineGitarİçinYazılmış

ÇeşitlemelerinDönemlervePerformans

TeknikleriBağlamında

Karşılaştırmalıİncelenmesi

 

 

 

 

Yıldız TeknikÜniversitesi

2010

 

 

 

 

5Yayınlar

 

 

5.1Uluslararasıbilimseltoplantılardasunulanvebildirikitabında(Proceedings)basılanbildiriler

10th Annual Society for Musicology in Ireland Conference, İrlanda, 15-17 Haziran 2012The Creative Role of the Guitarist, Andres Segovia in the Process of Composing Variations sur Folia de Espana et Fugue by Manual PonceDundalk -İRLANDA

 

14-16 Mayıs 2009 Performa International Symposium, ‘The role of the development of the guitar and the changing performance techniques on the evolution of “folia variations” written for the guitar’ University of Aveiro-PORTEKİZ

 

04-08 Temmuz 2007 University of York İngiltere, Music Department, ICMSN 2007 International Fifthy Biennial International Conference on Music Since 1900, ‘Improvisation and the Philosophy of Sufism’York-İNGİLTERE

 

10-12 Mayıs 2007 University of AveiroPortekiz, Communication and Art Faculty- Performa International Symposium, ‘Interpretation and Philosophy of Sufism’ Aveiro -PORTEKİZ

 

 

 

5.2 DiğerYayınlar

 

2012 Makale Andante Dergisi, AylıkUlusalMüzikDergisi “GitarAkdenizlidir”yıl 9 sayı 70

 

2012 Makale Andante Dergisi, AylıkUlusalMüzikDergisi “Debusy’ninGitarMüziğindekiEtkisi” sf 48-49, sayı 75

 

2012 UlusalYayındaEditörlük

YTÜ SanatveTasarımFakültesi MSSB GörselYayınlarseri No:2

10. GitarGünleri 2. UlusalKlasikGitarBesteYarışması’ndaÖdül Alan 3 GitarEseri

ISBN No’su 978-975-461-486-2

 

 

6-Diğer

2. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü(2001)

 

3. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü(2002)

 

1.YTÜKlasikGitarBesteYarışması

JüriÜyeliği (2002)

 

4. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü(2003)

 

2. YTÜ KlasikGitarYorumculuğuYarışması

JüriÜyeliği (2003)

 

5. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü (2004)

 

5. Uluslararası YTÜ GitarGünleri

Panel: “ÇağdaşMüzikveGitar”

KonuşmacıModeratör (2004)

 

6. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü (2005)

 

6. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

Panel: “GeçmiştenGünümüzeTürkiye’deGitarEğitimi”

KonuşmacıModeratör (2005)

 

3.  YTÜ KlasikGitarYorumculuğuYarışması

JüriÜyeliği (2005)

 

7. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü(2006)

 

7. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

Panel “Bach veGitar”

KonuşmacıveModeratör (2006)

 

8. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü (2007)

 

8. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

Panel “İspanyolRomantizmi”

ModeratörveKonuşmacı (2007)

 

9. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü(2008)

 

İnönüÜniversitesiUlusalGitarYarışması

JüriÜyeliği (2008)

 

10. Uluslararası Yıldız TenikÜniversitesiGitarGünleri

OrganizasyonKoordinatörü(2009)

 

2. YTÜ GitarGünleriUlusalGitarBesteYarışması

JüriÜyeliği (2009)

 

İstanbul TeknikÜniversitesiGitarGünleri 2011

Masterclass

 

BilkentÜniversitesi 5.TürkiyeGitarBuluşması 2011

Masterclass

 

BilkentÜniversitesi 6.TürkiyeGitarBuluşması 2012

Panel Konuşmacı “Manuel Ponce-Andres Segovia ÖrneğiyleBesteciYorumcuİşbirliğineve 20.yy GitarRepertuarınaYeniBirYaklaşım”

 

YTÜ SanatveTasarımFakültesi  MSSB Bahar Seminerleri 2012

ÇokSesliBatıMüziğindeBesteci (yaratıcı) İcracı (yorumcu) Kutuplaşması, İşbirliğiSorunsalınaSufizmFelsefesiAçısındanYeniBirBakış

 

BilkentÜniversitesi 8.TürkiyeGitarBuluşması 2014

Masterclass

 

HacettepeÜniversitesiDevletKonservatuarı 2. UlusalGitarYarışması

JüriÜyeliği  01-03Kasım 2014

 

7-Ödüller

BilkentÜniversitesi7.TürkiyeGitarBuluşması 2013

TürkiyedeKlasikGitarYaşamınaKatkılarındanDolayıOnurÖdülü

 

8-Sonikiyıldaverdiğinizlisansvelisansüstüdüzeydekidersleriçinaşağıdakitabloyudoldurunuz.

Akademik

Yıl

 

Dönem

 

DersinAdı

HaftalıkSaati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

 

Güz

KLASİK GİTAR 1

2

2

 

BİTİRME ÖDEVİ 3

4

4

 

KLASİK GİTAR 5

2

2

 

ODAMÜZİĞİ 1

2

0

 

ODA MÜZİĞİ 3

2

0

 

BİTİRME ÇALIŞMASI

4

4

 

 

İlkbahar

BİTİRME ÇALIŞMASI

4

4

 

KLASİK GİTAR 2

2

2

 

KLASİK GİTAR 4

2

2

 

KLASİK GİTAR 6

2

2

 

DEŞİFRAJ 2

2

0

 

2013-2014

 

 

Güz

KLASİK GİTAR 7

2

2

 

BİTİRME ÇALIŞMASI

4

4

 

KLASİK GİTAR 5

2

2

 

KLASİK GİTAR 1

2

2

 

KLASİK GİTAR 3

2

2

 

 

İlkbahar

KLASİK GİTAR 7

2

2

 

BİTİRME ÇALIŞMASI

4

4

 

KLASİK GİTAR 2

2

2

 

MÜZİK TOPLULUKLARI 2

2

0

 

MÜZİK TOPLULUKLARI 4

2

0

 

KLASİK GİTAR 4

2

2