Doç. Seta KÜRKÇÜOĞLU *Tüm Kişiler

                         TR                                             

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                        : Seta KÜRKÇÜOĞLU

2. Doğum Tarihi                   : 18.08.1972

3. Unvanı                               : Yrd. Doç.

4. Öğrenim Durumu             : 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı

Mimar Sinan Üni.

Devlet Konservatuvarı

2002

Y.Lisans

Sahne Sanatları Anasanat Dalı Opera Programı

Mimar Sinan Üni.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2006

Sanatta Yeterlik

Türk Musikisi Programı

Haliç Üni.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013

 

Yüksek Lisans Tezi:

 “Ahmed Adnan Saygun ve Kerem Operası”

Danışman: Prof. Mesut İKTU

Sanatta Yeterlik Tezi:

 “Verdi’nin “Otello” Operasının Başkarakterler Üzerinden İncelenmesi ve Eserde Yer Alan Başkadın Karakterin Toplumsal Konumu”

Danışman: Prof. Dr. Serpil MURTEZAOĞLU

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Ünvan

Akademik Birim

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü

 

Okan Üniv.

2014

 

 

 

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

 

6.1 Yüksek Lisans Tezleri:

 

6.2 Sanatta Yeterlik / Doktora Tezleri:

 

7- Yayınlar:   

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

 

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:  

 

1 Kürkçüoğlu, S., “Cumhuriyet Dönemi Kadın Opera İcracılarından Semiha Berksoy” (sunulmuş poster bildiri ve basılmış bildiri), 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisinde ‘Kadın’ Sempozyumu, 04-06 Mayıs, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ISSN: 1309-9876, 1179 - 1180, Malatya, Türkiye, 2011.

2 Kürkçüoğlu,S., "Megakent İstanbul ve Bu Şehrin Günümüz Türk Bestecilerine Etkileri", 5.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu – Şehir ve Müzik, 29-31 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi & Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 394 - 403, Afyonkarahisar, Türkiye, 2014.

3 Kürkçüoğlu, S., "Ses Eğitiminin Önemi Ve İcracının Ses Sağlığı İle Ses Gelişimi Üzerindeki Etkileri", "Sanatı Yönetmek - Uluslararası Sanat Sempozyumu, 04-07 Kasım, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, ISBN:978-975-461-517-3, 536 - 543, İstanbul, Türkiye, 2014.

 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

Kürkçüoğlu, S., “Balkanlar’ın Yerel Müzik Anlayışı Üzerine Genel Bir Bakış”, Tarih Bilinci Dergisi, özel sayı 17-18, 224-226, ISSN: 1309-4963, İstanbul, Türkiye, 2012.

 

 

7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

 

 

7.6. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 

7.7. Diğer Yayımlar:

CD'ler:

 

Bilimsel Etkinlikleri:

 

Kürkçüoğlu, S., “Ses Eğitimi Üzerine Genel Bir Bakış”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Seminerleri, İstanbul,Türkiye,28 Aralık 2011

 

7.8.Tezlerde, Makalelerde, Kitap ve Cd’lerde Yapılan Atıflar:

 

Taniş, B. " Okan Demiriş Ve IV. Murat Operası'nın İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 74, İstanbul, Ocak 2011

 

8. Ulusal ve Uluslararası Sanat Faaliyetleri:

8.1 Uluslararası sanat faaliyetleri (Konserler/Resitaller):

 

Kürkçüoğlu, S., “Opera Recital - Opera Resitali”, Group Opera Lyrics’s as Solist - Grup Opera Lyrics Solisti, 29th Kartal International Culture and Art Festival,  22 Haziran 2012, İstanbul, Turkey.

 

 

8.2 Ulusal sanat faaliyetleri (Konserler/Resitaller):

 

1 Kürkçüoğlu, S., MSÜ Opera Bölümü Karma Konseri, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’ü, 23 Mayıs 1997,İstanbul, Türkiye.  

Kürkçüoğlu, S., MSÜ Opera Bölümü Karma Konseri, İtalyan Kültür Merkezi, 15 Mayıs 1998, İstanbul, Türkiye.  

3 Kürkçüoğlu, S., MSÜ Opera Bölümü Karma Konseri, İtalyan Kültür Merkezi, 05 Haziran 1999, İstanbul,Türkiye.  

4 Kürkçüoğlu, S., MSÜ Opera Bölümü Karma Konseri, İtalyan Kültür Merkezi, 31 Mayıs 2000, İstanbul, Türkiye.  

5 Kürkçüoğlu, S., MSÜ Opera Bölümü “Türk Bestecileri” Başlıklı Karma Konser, 21 Mayıs 2001, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye.

6 Kürkçüoğlu, S., MSÜ Opera Bölümü “Türk Bestecileri” Başlıklı Karma Konser, 05-09 Kasım 2001, MSÜ Oditoryum, İstanbul, Türkiye.

7 Kürkçüoğlu, S., MSÜ Mezuniyet Konseri, Ortaköy Afife Jale Sahnesi, 04 Haziran 2002, İstanbul, Türkiye.

8 Kürkçüoğlu, S., MSGSÜ Yüksek Lisans Mezuniyet Konseri, MSGSÜ Oditoryum, 29 Eylül 2006, İstanbul, Türkiye.

9 Kürkçüoğlu, S., Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Stüdyo Açılışı,  Cumhuriyetköy, Karma Şan Konseri, 14 Mart 2007, İstanbul, Türkiye.

10 Kürkçüoğlu, S., SASAV Opera Konseri, solist, Abant İzzet Baysal Ü.Kültür Merkezi Mavi  Salon, 02 Nisan 2007, Bolu, Türkiye.

11 Kürkçüoğlu, S., SASAV Opera Konseri, solist, Maltepe Ü.Marmara Eğitim Kurumları, 16 Haziran 2007, İstanbul, Türkiye.

12 Kürkçüoğlu, S., Surp Pırgiç Hastanesi 175.Kuruluş yılı Etkinliği Şan Resitali, İtalyan Kültür Merkezi, 11 Ocak 2008, İstanbul, Türkiye.

13 Kürkçüoğlu, S., SANSEV Sezon Açılış Konseri, solist, Maltepe Merkez, 23 Şubat 2008, İstanbul, Türkiye.

14 Kürkçüoğlu, S., Noel Ayini, solist ve Bakırköy “Karasun Mangandz Korosu” korist, Feriköy Ermeni Kilisesi, 03 Ocak 2009, İstanbul, Türkiye.

15 Kürkçüoğlu, S., SANSEV Sezon Kapanış Konseri, solist, Barış Manço Kültür Merkezi, 05 Haziran 2010, İstanbul, Türkiye.

16 Kürkçüoğlu, S., “Grup Opera Lyrics” Konseri, solist, Türkan Saylan Kültür Merkezi, 19 Haziran 2010, İstanbul, Türkiye.  

17 Kürkçüoğlu, S., “Karasun Mangandz Korosu” 120. Yıl Konseri, Acapella Koro Konseri, korist, Kültür Üniversitesi Konser Salonu, 26 Kasım 2010, İstanbul, Türkiye.  

18 Kürkçüoğlu, S., 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında Baruyr Kuyumciyan ile Şan Resitali, İTÜ Maçka, Mustafa Kemal G Amfisi, 03 Aralık 2010, İstanbul, Türkiye.  

19 Kürkçüoğlu, S., Gomidas’ı Anma Konseri, korist, Lütfi Kırdar  Konser Salonu, 16 Aralık 2010, İstanbul, Türkiye.  

20 Kürkçüoğlu, S., “Grup Opera Lyrics” Konseri, solist, Yankı Sanat Evi,  31 Mart 2011,   İstanbul, Türkiye.

21 Kürkçüoğlu, S., “Grup Opera Lyrics” Konseri, solist, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi, Şirinoğlu Salonu,  29 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye.  

22 Kürkçüoğlu, S., “Grup Opera Lyrics” Konseri, Türk Amerikan Derneği ile düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Etkinliği, solist, Hilton Maslak, Şadırvan Salonu, 31 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.  

23 Kürkçüoğlu, S., “Grup Opera Lyrics” Konseri, Kartal Belediyesi 29. Uluslararası Kartal Kültür ve Sanat Festivali, solist, 22 Haziran 2012, İstanbul, Türkiye.  

24 Kürkçüoğlu, S., Zifiri Karanlıkta Gomidas’ı Anma Konseri, Galata Kör Fotoğrafçılar Derneği, 26 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye.  

 

 

9. İdari Görevler:

 

1 Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2014 (Halen devam etmekte)

 

 

9.1 Üniversite İçi ve Dışı Aldığı Görevler:

 

1 Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Tiyatro Bölümü, Lisansa Giriş Öğrenci Seçim Sınavlarında “Jüri Üyeliği”, 2014

2 5. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri, “Jüri Üyeliği”, 2014

 

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

11. Ödüller ve Burslar:

 

12. Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler için Aşağıdaki

 Tabloyu Doldurunuz:

 

12.1 Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans Düzeyindeki dersler:

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisans Dersleri:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Müzik Dalı V Şan

2

2

1

Lied Yorumculuğu 1

2

2

2

Bitirme Ödevi Gr.4 Şan

2

2

1

Bahar

Müzik Dalı VI Şan

2

2

1

Lied Yorumculuğu 2

2

2

2

Bitirme Ödevi Gr.4 Şan

2

2

1

 

 

 

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

MTP2051 Lied Yorumculuğu 3 Gr1

2

2

2

MTP2051 Lied Yorumculuğu 7 Gr1

2

2

1

MTP4000 Bitirme Çalışması Gr9

 

2

1

Bahar

MTP1051 Lied Yorumculuğu 2 Gr1

2

2

4

MTP2051 Lied Yorumculuğu 4 Gr1

2

2

2

MTP4000 Bitirme Çalışması Gr8

 

2

2

 

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Tiyatro Bölümü Lisansa Hazırlık Dersleri:

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Ses Eğitimi 1

1

2

5

Temel Ses ve Nefes Eğitimi 1

1

2

4

Bahar

Ses Eğitimi 2

1

2

5

Temel Ses ve Nefes Eğitimi 2

1

2

4

 

 

12.2 Son İki Yılda Verdiğiniz Lisansüstü Düzeyindeki Dersler:

 

12.3 Son İki Yılda Verdiğiniz Sanatta Yeterlik/Doktora Düzeyindeki Dersler: