Arş. Gör. Dr. Gürsel YURTSEVENTüm Kişiler

                         TR                                                      AVESİS Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ: GÜRSEL YURTSEVEN

Doğum Tarihi: 01.12.1960 ERZİNCAN

Yabancı Dil     :İngilizce  YDS: 77.500

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Müzik Eğitimi

Marmara Üniversitesi

1985

Lisans

Müzikoloji

Mimar Sinan Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Müzikoloji

Mimar Sinan Üniversitesi

2001

Doktora

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

2012-

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Cengiz Tanç'ın Müziği ve Yenilikçi Kimliğiyle Çağdaş Türk Müziğindeki Yeri

Prof. Filiz ALİ

Doktora Tezi/ Başlığı:

Türkiye Cumhuriyeti nde Müzik Kurumlaşması ve Kültürel Kimlik Değişimi

Yrd. Doç. Nesibe Özgül TURGAY

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.

İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

1989-1990

Öğr. Gör.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

1990-1991

Öğr.

İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

1991-2002

Ar.Gör.  

 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak. MSSB

2002-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Bitmiş) –

Yönetilen Doktora/ Sanatta Yeterlik Lisans Tezleri:

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Ödüller  -

 

Yayınlar

Dergi Makalesi

Diğer Ulusal Dergi
 1. Yurtseven, G. (2010). Edip Günay’la Söyleşi. Orkestra (416).
 2. Yurtseven, G. (2008). Eşi, Yakın Çalışma Arkadaşları ve Öğrencileri Gözüyle Cengiz Tanç. Andante, 5(31), 57-59.
 3. Yurtseven, G., Yıldırım, V., Özdemir, M. A., & Gençer, I. T. (2005). Türkiye'de Müzik Araştırmacılığı ve Derlemeciliğinin Dünü Bugünü. Folklor Edebiyat, 11(42), 47-58.
 4. Yurtseven, G. (2001). Türkiye'de Müzik Eğitimi ve Müzikokültürel Kimlik. Toplumbilim, Müzik ve Kültürel Kimlik Özel Sayısı, 2(12), 19-20.
 5. Yurtseven, G. (1998). Metin Ülkü ile Piyanoda Yorum Üzerine Söyleşi. Orkestra, 37(250), 33-53.
 6. Yurtseven, G. (1998). Hasan Uçarsu ile Bestecilik Üzerine. Orkestra, 37(293), 25-47.
 7. Yurtseven, G. (1997). Müzik Eğitiminde Yeni Soluk: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri. Orkestra, 36(281), 39-48.
 8. Yurtseven, G. (1994). Opera Sanatına Genel bir Bakış ve bir Puccini Operası: Turandot. Orkestra, 33(250), 33-40.

Konferans Bildirisi

Uluslararası
 1. Yurtseven, G. (2011, Şubat). Musical Institutionalization in Turkey from the Ottoman Empire to the Republic, from Donizetti to Hindemith. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayını. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayını.
 2. Yurtseven, G. (2010, Mayıs). Şırnak ve Çevresinin Müziksel Değişimi İçin Kurumsal Model Önerileri. Uluslararası Şırnak ve Çevresi Semzpozyumu, 14-16 Mayıs 2010. Şırnak Üniversitesi, (pp. 313-317). Şırnak Üniversitesi.
Ulusal
 1. Yurtseven, G. (2010, Aralık). Toplumsal Müzik Belleği, Müziksel Kimlik ve Tümdengelimci Öğretim Yaklaşımı. 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, (pp. 432-439). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.
 2. Yurtseven, G. (2007, Kasım). Etnosantrik ve Zenosantrik Yaklaşımlara Bağlı Olarak Müzikte Sözel Şiddet. III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, (pp. 189-192). Gazi Eğitim Fakültesi Görsed Müzed Tümargem.
 3. Yurtseven, G. (1999, Mart). Türkiye'de Solfej Eğitimi ve Kültürel Kimlik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (pp. 375-380). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 4. Yurtseven, G. (1996, Kasım). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerine Öğretmen Seçimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü. Uludağ Üniversitesi, (pp. 242-248). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.

Konferans Sunumu

Ulusal
 1. Sazlı, K., & Yurtseven, G. (2010, Aralık). Müzikte Braille: Görmeyenlerin Eğitimindeki Yeri ve Kurumsal Çözüm Önerileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Marmara Üniversitesi.

Kitap

 1. Yurtseven, G. (2012). Piyanoda İlk Adımlar. Mühürdarbağı No: 10 Kadıköy: Nota Yayıncılık.
 2. Yurtseven, G. (2011). Kemençe Çalmaya Başlıyorum. Mühürdarbağı No: 10 Kadıköy: Nota Yayıncılık.
 3. Yurtseven, G. (2010). Melodika Çalmaya Başlıyorum. Mühürdarbağı No: 10 Kadıköy: Nota Yayıncılık.

Yüksek Lisans Tezi

 1. Yurtseven, G. (2001). Cengiz Tanç'ın müziği ve yenilikçi kimliğiyle çağdaş Türk müziğindeki yeri. Mimar Sinan Üniversitesi. İstanbul.

Doktora Tezi

 1. Yurtseven, G.. Türkiye Cumhuriyeti nde Müzik Kurumlaşması ve Kültürel Kimlik Değişimi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 

 

 

EĞİTİM: 
Yüksek Lisans, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
(İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi)
 
TEZ KONULARI: 
Cengiz Tanç´ın Müziği ve Yenilikçi Kimliğiyle Çağdaş Türk Müziğinde Yeri
 
KATILDIĞI ETKİNLİKLER:
Sempozyumlar: 
2000- Marmara Üniversitesi 1. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu
1999- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu
1997- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 
1997- İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Sempozyumu
1996- Uludağ Üniversitesi 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu
 
ÇALIŞTIĞI EĞİTİMCİLER Ve  ÇALIŞMA KONULARI:
Prof. Ahmet Adnan Saygun: Etnomüzikoloji, Kompozisyon
Prof. Dr. Afşar Timuçin: Felsefe, Estetik, Sanat Tarihi
Prof. Dr. Bülent Tarcan: Müzik Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Yürür: Etnomüzikoloji
Prof. Filiz Ali: Müzikoloji
 
YAYINLANLANMIŞ
YAZI VE KİTAPLAR:
Metin Ülkü ile Piyanoda Yorum Üzerine, Orkestra 293
Türkiye´de Müzik Eğitimi ve Müziko-kültürel Kimlik, Toplumbilim, 12
Opera Sanatına Genel Bakış ve Bir Puccini Operası: Turandot, Orkestra, 250