Hakkımızda

DANS ANASANAT DALININ MİSYONU

 

Çağdaş dans sanatı anlayışı doğrultusunda nitelikli dansçı, performansçı, koreograf ve eğitmen yetiştirmek. 

 

AMAÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dans Anasanat Dalı’nın eğitim anlayışı öğrencilerini yetkin birer dansçı, performansçı, koreograf ve dans eğitmeni olarak yetiştirmeye yöneliktir.  Dersler, öğrencilerin dans sanatında yetkinleşmelerini, bu alanda özgün bireysel çalışmalar gerçekleştirmelerini amaçlar.  Ayrıca müzik, video, bileşik sanatlar, yeni medya araçları ve biçimlerinden yararlanarak disiplinler arası bir anlayış geliştirmelerini ve kendi alanlarını ilgilendiren kuramsal çalışmalar hakkında bilgilenmelerini sağlar.

 

Ders programı, öncelikle öğrencilerin, yetkin bir bedensel disipline sahip olmaları ve sanatsal bakımdan kendi bireysel üsluplarını oluşturabilmeleri doğrultusunda uygulamaya dönük olarak düzenlenmiştir.

  • Teknik derslerde öğrencilere, çağdaş dans tekniklerinin temel unsurlarını bedene aktarma, bedenin mekânla ve zamanla ilişkilerini kurabilme, farklı biçimlerde enerji kullanma, bedenin hareket olanaklarını araştırma ve geliştirme becerileri kazandırılır.
  • Bedensel ve zihinsel yaratıcılığı pekiştiren derslerde öğrenciler anatomik ve somatik algılama biçimlerini öğrenmeye, dışsal-içsel deneyimleri ile ilgili bedensel farkındalıklarını geliştirmeye ve bunları teknik derslerden edindikleri becerilerle birleştirerek bireysel hareket etme yeteneklerini açığa vurmaya, özgün edim ve üsluplarını geliştirmeye yöneltilirler.
  • Kuramsal derslerde, çağdaş dans sanatını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren çeşitli kuramsal çalışmalar hakkında bilgilendirilirler.  Ayrıca kuram ile edim arasındaki ilişkileri araştırmaları ve sanatsal edimlerin kuramsal çözümlemeleriyle ilgilenmeleri doğrultusunda yönlendirilirler.

 

Anasanat Dalı Başkanı: Doç. Tan TEMEL

e-mail: ttemel@yildiz.edu.tr

tlf: