Hakkımızda
Hakkımızda
 
 
 

 

Anabilim Dalı Başkanı: Öğr. Gör. Emrah UÇAR

Egitim Süresi: 4 Yıl

 

VİZYON

- YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli

ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda müzik

entelektüelleri yetiştirmek.

 

MİSYON

- Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik

boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak.

- Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi

bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik

değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş,

alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik

kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcıları yetiştirmek.

- Meslek adaylarını, bilim ve sanatta öncü bir üniversite vizyonu

uyarınca, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması

doğrultusunda yetiştirmek.

 

HEDEF

- Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak.

- Mesleki sorumluluklara sahip olmak.

- Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek.

- Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek.

- Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak.

- Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak.

- Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek.

- Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.