Hakkımızda
MÜZİK TOPLULUKLARI PROGRAMI

Program Yürütücüsü: Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL
Eğitim Süresi: 4 Yıl
 
VİZYON
 
- Programımız eğitim planlarının ve ders programlarının sürekli
yenilenerek gündemi takip eden modern çizgisinin kalıcı kılınması.
- Programımızın ulusal ve uluslararası platformlarda isim ve söz sahibi
olması.
- Fakülte bazında disiplinlerarası üretimlerin değerlendirilebileceği
atölye çalışmalarında aktif rol almak. 

MİSYON

- Üniversite eğitimi içinde evrensel düzeyde performans özellikleri
taşıyan, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, araştırmacı, paylaşımcı, etik
değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışmalara açık, dünyadaki
gelişmeleri takip eden müzisyen adaylarını YTÜ´nün ilkeleri ile organik
bir bağ kurabilmiş bir eğitim planlaması dğrultusunda yetiştirmek
 
HEDEF
 
- Öğrencinin çalgısında yeterli artistik ve teknik performansa sahip
olmasını sağlamak.
- Öğretim yaşantısı boyunca sahip olduğu becerileri canlı performans
deneyimlerinde sergileyebilmesini sağlamak.
- Enstrümanında virtüözite esaslarını pedagojik ilkeler doğrultusunda
verebilecek yetiye sahip öğretim elemanlarıyla çalışabilmelerini
sağlamak.
- Öğrenim yaşantıları boyunca kendi dalları dışında farklı sanat
dallarıyla ilişkide olmalarını sağlamak ve onları bu konuda
bilgilendirmek.
- Araştırmacı yönlerini geliştirecek ödevler, projeler içinde yer
almalarını sağlamak.